Máme školáka - čítanie

O tom,
... ako na Islande vyzerá čítanie prváčikov
... ako sa tu deti motivujú k čítaniu
... ako Ole číta doma
... prečo je tu kniha tradičný vianočný darček
... v čom sú Islanďania svetoví rekordéri

Čítanie je asi najdôležitejší predmet v živote prváčika a všade sa kladie veľký dôraz na to, aby sa deti v prvom ročníku naučili hlavne dobre čítať. Pre mňa to znamená:
1. čítať plynulo
2. čítať s porozumením
3. čítať so záujmom
Pre kvalitné čítanie detí robí veľa samotná škola, no dôležité je venovať mu pozornosť aj doma.